მონაცემები აღებულია Qumat-110 ოდორიმეტრის (გაზის ანალიზატორის) საშუალებით, ISO/TR 16922: 2013 (Е) საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ოდორიზაციის გაზომვის მეთოდს ხელსაწყოს საშუალებით.განზომილება - გ./1000 კუბ.მ.

Menu

    CONTACT US

  •   18a Mitskevich str.Tbilisi,Georgia,0194.
  •   240 40 04
  •   Emergency Service: 114
  •   240 40 04, 237 64 93
  • public@ktg-tbilisi.ge
Message

ONLINE SUPPORT