მთავარი / ჩვენს შესახებ

განცხადების ფორმები

1.-აბონენტის-ნომრის-გადაფორმება-იურიდიულ-პირზე

2.-აბონენტის-ნომრის-გადაფორმება-მოქალაქეზე

3.-ბარათზე-არსებული-თანხის-გათვალისწინება-სამონტაჟო-სამუშაოების-ღირებულებაში

4.-ბრუნვის-ისტორიის-მოთხოვნა

5.-გაზის-აღდგენაგათიშვა

6.-განაცხადის-სხვადასხვა-ფორმები

7.-გაჟონვით-გამოწვეული

8.-დავალიანების-გადანაწილებაგადავადება

9.-ზედმეტად-გადახდილი-მომსახურების-ღირებულების-უკან-დაბრუნება

10.-თანხის-ჩამოწერის-შესახებ-დეპოზიტი-და-ა-შ.

11.-მეტობით-გადახდილი-ბ.აირისმრიცხველის-ღირებულების-უკან-დაბრუნება

12.-მრიცხველის-მილის-ცენტრალური-გაზსადენის-და-დგარის-გადაადგილების-შესახებ

13.-პროექტის-კორექტირება-ხარჯთაღრიცხვის-შესახებ

14.-სამონტაჟო-სამუშაოებზე-გადახდილი-თანხის-გადატანა-აბონენტის-ბარათზე

15.-შეუსრულებელი-სამონტაჟო-სამუშაოების-საფასურის-უკან-დაბრუნება

16.-შეცდომით-სხვა-აბონენტის-ნომერზე-ჩარიცხული-თანხის-გადმოტანა-საკუთარ-ანგარიშზე

17.-ხელშეკრულების-მოთხოვნა


  • ნახვები7819